Waar kunnen wij u mee helpen?

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck

SHG gezondheidscentrum Nieuw Waldeck biedt eerstelijnsgezondheidszorg voor de bewoners in de wijk Nieuw Waldeck. Voor een huisarts, fysiotherapeut en meer zorgverleners bent u bij gezondheidscentrum Nieuw Waldeck van harte welkom!

U kunt ons bereiken op: 070 323 00 03

Hervatten zorg 

We zijn blij dat de zorg steeds meer kan worden hervat. Dit zal anders gaan dan u gewend bent. In de wachtkamer en bij de balie proberen we zoveel mogelijk te zorgen dat u een veilige afstand (1,5 meter) kunt bewaren tot anderen. Dit is voor uw en onze gezondheid.

Hiervoor zijn een aantal zaken belangrijk:

 • Bel altijd eerst naar de praktijk om uw vraag en/of gezondheidsklacht voor te leggen. De doktersassistente bepaalt samen met u of u telefonisch kunt worden geholpen of dat u beter naar de praktijk kan komen.
 • Als u naar de praktijk moet komen kom dan alleen en op tijd (niet te vroeg of te laat).
 • Alleen bij kinderen en patiënten die hulp nodig hebben, mag er één begeleider meekomen.
 • Bent u te vroeg, wacht dan buiten.

Heeft u mogelijk het coronavirus? Bel dan naar de praktijk. Kom niet langs.

Fysiotherapeut – Diëtiste - Praktijkondersteuner

Ook voor andere zorg kunt u uiteraard nog steeds bij ons terecht:

 • De fysiotherapeuten en diëtiste behandelen telefonisch, via videobellen of in de praktijk. Bel altijd eerst als u een afspraak wilt maken. De fysiotherapeut of diëtiste bepaalt, samen met u, waar en hoe de behandeling het beste plaats kan vinden.
 • De praktijkondersteuners breiden de zorg voor patiënten met diabetes, astma en COPD, hart- en vaatziekten weer uit. Dit geldt ook voor patiënten voor geestelijke ondersteuning en voor ouderen. De zorg kan telefonisch, via videobellen of in de praktijk worden geboden. Dit ter beoordeling van de praktijkondersteuner in overleg met u.

Labonderzoek

Alleen urineonderzoek bij een mogelijke urineweginfectie/blaasontsteking is mogelijk op de praktijk. Breng uw ochtendurine hiervoor a.u.b. vóór 09.30 uur.

Voor ander labonderzoek kunt u terecht bij de regionale prikposten van Star-SHL, hiervoor dient u een afspraak te maken via www.star-shl.nl. In bepaalde gevallen blijft het mogelijk dat Star-SHL bij u thuis bloed komt afnemen.

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Nieuw Waldeck nieuws update

Veilig naar de fysiotherapeut. Dat doe je zo.

Sinds 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk. Dit gaat wel anders dan u gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via telefoon of videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als u, of iemand in uw gezin, symptomen heeft van corona dan kunnen we beeldbellen of stellen het consult even uit. Als het voor uw zorg noodzakelijk is, en dit ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk. Lees hier meer over het maken van een afspraak en de spelregels rondom uw bezoek.

Belangrijke informatie - Coronavirus

Denkt u dat u mogelijk besmet bent met het coronavirus? Kom dan NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op met uw huisartsenpraktijk.
Uw huisarts is uiteraard ook bereikbaar voor andere gezondheidsklachten en vragen. Ook hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Het is nog niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen. De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt samen met u of het nodig is dat u naar de praktijk komt voor een consult of dat u op een andere manier geholpen kunt worden (zoals telefonisch of via beeldbellen).

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Nu het coronavirus steeds meer mensen ziek maakt, en een intensieve samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsenpost en huisartsen noodzakelijk is, is het belangrijk dat de artsen op de huisartsenpost en in het ziekenhuis op de hoogte zijn van uw chronische aandoeningen (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longproblemen) en uw medicatie. Het LSP is een zorginfrastructuur waar zorgaanbieders de medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar kunnen delen. Het LSP is speciaal ontwikkeld en beveiligd voor het betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens. Deze gegevens zijn echter alleen beschikbaar als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u zowel schriftelijk (mag ook per mail) als mondeling geven aan de huisarts of een andere medewerker van het gezondheidscentrum.

Nieuwe gezichten bij Nieuw Waldeck

Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck heeft de afgelopen tijd enkele nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Astrid Hilgersom, praktijkverpleegkundige, zal zich met name richten op de ouderen- en palliatieve zorg. Sandra Meeuwsen, POH somatiek, richt zich op de ketenzorg voor ouderen, diabetespatiënten en in de nabije toekomst ook op de hart- en longzorg. Mariem Chami is onlangs gestart om ons assistententeam te versterken.

Helaas hebben Magnolia Melaan, Büsra Öztürk, Kubra Cevik en Ingrid Blom besloten om elders te gaan werken. Mevr. Van Son, huisarts, is met zwangerschapsverlof. Zij wordt tijdelijk vervangen door mevr. Feskens.

Twee verpleegkundig specialisten starten binnenkort

In het voorjaar starten Natasja van der Knaap en Karin Mulder. Beiden zijn verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist (VS) is een vrij nieuwe beroepsgroep binnen de huisartsenzorg. De VS diagnosticeert zelfstandig patiënten, kan lichamelijk onderzoek doen, een behandeling inzetten en medicijnen voorschrijven. Deze hoogopgeleide professional combineert de medische met de verpleegkundige zorg en neemt een aantal taken over van de huisarts waardoor de huisarts wordt ontlast. U kunt dan eerder met uw klachten van de huid, neus, keel, longen of het bewegingsapparaat bij de VS terecht. Ook kan de VS u thuis bezoeken.

Assistentenspreekuur

In verband met het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is de toegang tot het assistentenspreekuur gewijzigd. Met ingang van 1 juni kunt u op dinsdag t/m vrijdag na 10:30 uur terecht voor een afspraak met de assistente. Voor het prikken van een nuchtere bloedsuiker kunt op woensdag of donderdag terecht tussen 8:15 en 8:30 uur. Als u bloed wil laten afnemen dan is op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 8:30 en 10:00 uur de medewerker van de SHL aanwezig.

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent