Waar kunnen wij u mee helpen?

Bel voor het maken van een afspraak tussen 8:30 en 13:00 uur.

Na 13:00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor niet-medische vragen via ons e-mailadres gcnieuwwaldeck@shg.nl.

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

U krijgt direct advies.

 

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck

SHG gezondheidscentrum Nieuw Waldeck biedt eerstelijnsgezondheidszorg voor de bewoners in en rond de wijk Waldeck. Er werken verschillende zorgverleners. Zij werken met elkaar samen, om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Nieuwe patiënten 

Vanaf heden staat ons gezondheidscentrum weer open voor de inschrijving van nieuwe patiënten.
Op ons gezondheidscentrum hebben we een wisselend aanbod van huisartsen. U kunt zich om deze reden dan ook niet bij een vaste huisarts inschrijven.

Urineonderzoek 

Voor urineonderzoek bij plasklachten kunt u terecht in ons gezondheidscentrum. Breng uw ochtendurine hiervoor a.u.b. vóór 11.00 uur.

Medische verklaring of machtiging nodig?

Heeft u een medische verklaring of machtiging nodig? Uw huisarts kan u hier vaak niet mee helpen. Kijk op deze website of u met uw vraag bij uw huisarts terecht kan of dat u bij een andere instantie moet zijn.

Wilt u een verwijzing?

Een verwijzing van de huisarts is niet altijd nodig. U heeft géén verwijzing nodig voor fysiotherapie, oefentherapie, podotherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat dat een verwijzing toch nodig is. Kijk op deze website voor een overzicht met wanneer u wel of geen een verwijzing nodig heeft van de huisarts.

Nieuw Waldeck nieuws update

Palliatieve Kit

Onze huisartsen hebben nu toegang tot de Palliatieve Kit, een doos met hulpmiddelen en medicijnen voor veelvoorkomende klachten in de terminale fase. Bijvoorbeeld klachten als pijn, angst, slaapproblemen, misselijkheid, benauwdheid, plasproblemen en obstipatie. Lees hier meer

Minder fysiotherapie juni - aug 2024

In de periode juni – augustus 2024 zal er tijdelijk minder zorg op het gebied van fysiotherapie worden aangeboden. Gedurende deze periode zult u ook een ander gezicht op de praktijk zien. U kunt contact met ons opnemen als u geïnformeerd wilt worden over de huidige wachttijden.

Doe mee met de Fit Challenge Nieuw Waldeck en Houtwijk!

Bent u 40+ en wilt u blijvend fitter worden? Dan kunt u kosteloos meedoen met de Fit Challenge van SHG gezondheidscentra Nieuw Waldeck en Houtwijk in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Dertien weken lang gaat u tweemaal per week bewegen onder professionele begeleiding van de buurtsportcoach van de gemeente. Aanvullend verzorgen wij een workshop door de SHG fysiotherapeut en diëtist.

We zijn in april gestart, maar later dit jaar volgt nogmaals een ronde! Interesse om mee te doen? Klik hier voor een flyer met meer informatie.

Winter nieuwsbrief Nieuw Waldeck

Wilt u het laatste nieuws van ons gezondheidscentrum lezen? Klik dan hier voor onze winter nieuwsbrief!

Spreekuurondersteuner huisarts

Onze assistente Susan is naast doktersassistente ook gekwalificeerd als spreekuurondersteuner huisarts. Susan zal met haar extra kennis de behandeling van een aantal specifieke klachten en klein letsel van de huisartsen overnemen. Dit ter verlichting van het dagelijks spreekuur van de huisartsen. Waar nodig kijkt de huisarts mee. Alle consulten worden nabesproken met de huisarts. U kunt onder andere bij Susan terecht voor allergische huidreacties, bijt- en brandwonden, insectenbeten, keelpijn en verkoudheid. Lees meer.

Hart- en vaatspreekuur

Op ons gezondheidscentrum wordt een hart- en vaatspreekuur gehouden door praktijkondersteuners van de huisarts. Op dit spreekuur komen mensen met (een verhoogd risico op) aandoeningen aan hart- en bloedvaten. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Om dat te voorkomen, of vroegtijdig te signaleren, worden deze vrouwen sinds kort opgeroepen om een afspraak te maken op het hart- en vaatspreekuur.

Uw medische gegevens thuis bekijken via MijnGezondheid.net

Vanaf 31 augustus 2021 heeft u recht op online inzage van uw medische gegevens. SHG biedt u deze mogelijkheid aan via www.mijngezondheid.net. Via deze website kunt u op een veilige en eenvoudige manier uw medische gegevens inzien. U ziet dan bijvoorbeeld: de adviezen van de huisarts, de uitslag van onderzoeken, de lijst met uw medicijnen. Daarnaast biedt SHG u handige functies om uw medische zaken zelf online te regelen, zoals het maken van een online afspraak of het bestellen van herhaalmedicatie. Aanmelden voor Mijngezondheid.net kan via de website www.mijngezondheid.net.

Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje MijnGezondheid.net. Komt u er niet uit? Mail dan gerust uw vraag naar gcnieuwwaldeck@shg.nl.

Veilig mailen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Standaard e-mail voldoet bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet aan wettelijke veiligheidseisen. Daarom maken we gebruik van een veilig mailsysteem, als wij u vertrouwelijke gegevens zoals persoonlijke gegevens (o.a. BSN nummer, geboortedatum, adres) of onderzoeksuitslagen toesturen. Als u een veilige mail ontvangt, krijgt u via sms of via een tweede mail een code. Hiermee kunt u de mail openen. Heeft u vragen over de beveiliging van de mails die SHG verstuurt?  Mail dan naar avg@shg.nl
Voor alle andere vragen kunt u gewoon naar het centrum bellen of mailen. Let u daarbij zelf op de veiligheid van uw mail?
De rookvrije generatie

Bij SHG gaan we Samen voor Haagse Gezondheid. Alle gezondheidscentra en apotheken van SHG zijn daarom rookvrij. Dit betekent dat er in onze gebouwen en buiten voor de deur niet gerookt mag worden. Zo draagt SHG bij aan een Rookvrije Generatie. Wilt u stoppen met roken? Neem dan contact op met uw huisarts.

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent