Waar kunnen wij u mee helpen?

Bel voor het maken van een afspraak tussen 8:15 en 13:00 uur.

Na 13:00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor niet-medische vragen via ons e-mailadres gcnieuwwaldeck@shg.nl.

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

U krijgt direct advies.

 

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck

SHG gezondheidscentrum Nieuw Waldeck biedt eerstelijnsgezondheidszorg voor de bewoners in en rond de wijk Waldeck. Er werken verschillende zorgverleners. Zij werken met elkaar samen, om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Nieuwe patiënten 

Vanaf heden staat ons gezondheidscentrum weer open voor de inschrijving van nieuwe patiënten. Op ons gezondheidscentrum hebben we een wisselend aanbod van huisartsen. U kunt zich om deze reden dan ook niet bij een vaste huisarts inschrijven.

Urineonderzoek 

Voor urineonderzoek bij plasklachten kunt u terecht in ons gezondheidscentrum. Breng uw ochtendurine hiervoor a.u.b. vóór 11.00 uur.

Medische verklaring of machtiging nodig?

Heeft u een medische verklaring of machtiging nodig? Uw huisarts kan u hier vaak niet mee helpen. Kijk op deze website of u met uw vraag bij uw huisarts terecht kan of dat u bij een andere instantie moet zijn.

Wilt u een verwijzing?

Een verwijzing van de huisarts is niet altijd nodig. U heeft géén verwijzing nodig voor fysiotherapie, oefentherapie, podotherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat dat een verwijzing toch nodig is. Kijk op deze website voor een overzicht met wanneer u wel of geen een verwijzing nodig heeft van de huisarts.

Nieuw Waldeck nieuws update

Bezetting zomervakantie

Gedurende de zomerperiode is er een krappere bezetting van huisartsen en andere medewerkers op de gezondheidscentra van de SHG. Dit betekent dat er minder spreekuren van de huisartsen beschikbaar zijn. Wij reserveren de meeste plekken op deze spreekuren voor patiënten die op korte termijn moeten worden gezien. Voor niet dringende klachten kan de wachttijd voor een afspraak langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De assistente, die medisch geschoold is, beoordeelt de reden van elke afspraak om zo te kunnen bepalen of het dringend is en hoeveel tijd er nodig is. Zij kan een goede inschatting maken welke zorg voor u op dat moment nodig is en overlegt dit zo nodig met de aanwezige huisarts.

Voor betrouwbare medische informatie over gezondheid en ziekten verwijzen we u graag naar Thuisarts.nl.

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak tijdig af!

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Kostbare tijd, die dan aan een andere patiënt had kunnen worden besteed. We verzoeken u daarom dringend uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dan kunnen wij op dit tijdstip een andere patiënt helpen en houden we de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk.

Vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg per 1 juli gestopt

Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 juli ‘24 de vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg vanuit de basisverzekering stopt. Dit betekent voor de COVID-herstelzorg dat:

  • Extra uren voor diëtetiek en ergotherapie vervallen;
  • Fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed;
  • Logopedie weer onder de reguliere basisverzekering komt te vallen in plaats van COVID-herstelzorg.

Voor de reeds lopende trajecten (van vóór 1 juli 2024) geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 31 december 2024.

Minder fysiotherapie juni - aug 2024

In de periode juni – augustus 2024 zal er tijdelijk minder zorg op het gebied van fysiotherapie worden aangeboden. Gedurende deze periode zult u ook een ander gezicht op de praktijk zien. U kunt contact met ons opnemen als u geïnformeerd wilt worden over de huidige wachttijden.

Palliatieve Kit

Onze huisartsen hebben nu toegang tot de Palliatieve Kit, een doos met hulpmiddelen en medicijnen voor veelvoorkomende klachten in de terminale fase. Bijvoorbeeld klachten als pijn, angst, slaapproblemen, misselijkheid, benauwdheid, plasproblemen en obstipatie. Lees hier meer

Doe mee met de Fit Challenge Nieuw Waldeck en Houtwijk!

Bent u 40+ en wilt u blijvend fitter worden? Dan kunt u kosteloos meedoen met de Fit Challenge van SHG gezondheidscentra Nieuw Waldeck en Houtwijk in samenwerking met de gemeente Den Haag. Dertien weken lang gaat u tweemaal per week bewegen onder professionele begeleiding van de buurtsportcoach van de gemeente. Aanvullend verzorgen de SHG fysiotherapeut en diëtist een workshop.

We zijn in april gestart, maar later dit jaar volgt nogmaals een ronde! Interesse om mee te doen? Klik hier voor onze flyer met meer informatie.

Spreekuurondersteuner huisarts

Onze assistente Susan is naast doktersassistente ook gekwalificeerd als spreekuurondersteuner huisarts. Susan zal met haar extra kennis de behandeling van een aantal specifieke klachten en klein letsel van de huisartsen overnemen. Dit ter verlichting van het dagelijks spreekuur van de huisartsen. Waar nodig kijkt de huisarts mee. Alle consulten worden nabesproken met de huisarts. U kunt onder andere bij Susan terecht voor allergische huidreacties, bijt- en brandwonden, insectenbeten, keelpijn en verkoudheid. Lees meer.

Nieuwsbrief Nieuw Waldeck

Wilt u het laatste nieuws van ons gezondheidscentrum lezen? Klik dan hier voor onze winter ’24 nieuwsbrief!

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent